top of page

OM OSS

SG_GULL_SORTBOKS_edited.png
Rett Mestermerke 2016 (1).png
Lærlingmerket.JPG

Bedriften ble etablert i 2020 av Ottar Hestad som er utdannet tømrer, fagskoleingeniør og byggmester, med bred og lang erfaring fra byggebransjen. Vi legger vekt på å bygge gode og langsiktige relasjoner med våre kunder og samarbeidspartnere.

Med god kunnskap, integritet og arbeidsglede som grunnleggende fundament, er vi en solid og naturlig samarbeidspartner både for private, profesjonelle og offentlige kunder. Vi strekker oss alltid det lille ekstra for å levere kvalitet vi kan være stolte av.

I dag er vi 6 ansatte med lang erfaring i bransjen, som utfører det meste av tømrerarbeid samt mindre betongjobber. Vårt nedslagsfelt er hovedsakelig Hustadvika og Molde omegn.

Hvorfor oss?

 • Vi har bred og variert kunnskap i tømreryrket

 • Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett

 • Vi har fokus på kvalitet og god kundeopplevelse

 • Vi er punktlige, ryddige og leverer bra håndverk

 • Vi har den formelle og praktiske kompetansen som skal til for å utføre de jobbene vi utfører

 • Vi er fremoverlent og tilpasser oss kundens ønsker og behov

Hvilke oppdrag hjelper vi deg med?

 • Nybygg som bolig og hytter

 • Tilbygg og påbygg

 • Renovering

 • Mindre snekkeroppdrag

 • Bad/våtrom

 • Garasjer og naust

 • Terrasse og veranda

 • Oppussing

 • Og mye mer..

Hvilke kunder jobber vi med?

 • Private

 • Bedrifter/næring

 • Kommunale og offentlige kunder

kompetanse

Hos oss betyr kompetanse kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle oppgaver i tråd med definerte krav og mål.

Vi innehar formell kompetanse som fagskoleingeniør, byggmester og fagarbeider samt kurs og sertifiseringer som er nødvendig for våre arbeidsoppgaver.

 

I tillegg har vi uformell kompetanse som, mange års erfaring både som utførende og prosjekterende på større og mindre prosjekter.

Dette gjør at vi er trygge på det vi holder på med!

Våre verdier

KUNNSKAP

Vi bruker kunnskap og erfaring til å oppnå ambisiøse mål og vinne anerkjennelse som en ledende aktør.

INTEGRITET

Vi tror på åpenhet. Vi driver vår virksomhet på en etisk måte som avslører enhver utfordring, hver suksess og hver milepæl.

ARBEIDSGLEDE

Vi ønsker å legge til rette for at våre ansatte skal trives, gjennom kompetanseheving, sosiale tiltak, inkludering og respekt, samt sikkerhet på arbeidsplassen. Det gir motivasjon og inspirasjon til å nå et felles mål.

KS/HMs

Vi bruker Holte som styringssystem for HMS og internkontroll.

Et digitalt verktøy for prosjektstyring med sjekklister, bildedokumentasjon, avvik, timeregistrering, elektronisk kjørebok og HMS-dokumentasjon, samlet i ett og samme system.

Systemet er mobiltilpasset og gjør det enkelt for oss å benytte daglig for å sikre kvalitet og sikkerhet i hverdagen.

Vi bruker Holte Smartkalk som kalkulasjonsverktøy i våre prosjekter. Dette gir oss presise, oversiktlige og ryddige kalkyler.

Vi har derfor gode tilbakemeldinger fra våre kunder på dette.

bottom of page