top of page

Bærekraft

Om oss

Vi skal innrette vår praksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Vi skal ha rutiner som sikrer bærekraft igjennom innkjøp, gjenbruk, gode arbeidsforhold og høy grad av miljøbevissthet hos våre ansatte, og skal kunne dokumentere dette overfor tredjepart» 

 

Vi skal tilby miljøvennlige løsninger og som bidrar til FN’s bærekraftmål. Les mer her.

 

Alle våre ansatte skal være kjent med våre miljømål, og aktivt medvirke til å oppnå målene.

 

Vi oppfordrer alle til å komme med innspill til hvordan vi kan bli en mer bærekraftig bedrift. Har du forslag? Ta kontakt her.

bottom of page