top of page

Vi bygger for fremtiden

Nybygg

Når du skal realisere din boligdrøm, er det viktig å finne en partner som vil gi deg en god prosess og et perfekt resultat.

Vi bygger kvalitetsboliger til fornuftige priser, og tar hånd om hele prosjektet, fra prosjektering, byggeprosess og organisering av byggeplass, til ferdigstillelse og brukstillatelse.

 

Vi oppfører din bolig, enten du har egen arkitekt eller ønsker hjelp til å få tegnet drømmeboligen.

Bruk vårt kontaktskjema, eller kontakt oss direkte:

Telefon: 951 80 918

E-post: post@hestadbygg.no

​Byggeprosesen

Prosessen rundt det å bygge bolig

​En byggeprosess skal være en hyggelig og trygg opplevelse - faktisk en av livets største! Litt etter litt skal ditt nye hjem reises og det er mange valg som skal tas på veien. Vi loser deg gjennom byggeprosessens faser og sørger for at du alltid har oversikt over mulighetene dine underveis. Gjennom prosessen er det stort sett to personer du skal forholde deg til; boligkonsulenten og byggelederen.

Våre arkitekter og konsulenter vil også kunne bistå dere med tilpasning av hus på tomt. Vi gir deretter et bindende pristilbud som garanterer at boligen leveres etter tegning til avtalt pris. Utover normal indeksregulering er prisen bindende.

Tegningsforslag og pristilbud

02

Byggeperioden deles opp i milepæler hvor vi foretar teknisk kontroll etter oppsatt sjekkliste. Vi legger stor vekt på Rent Byggprosessen som skal ivareta fuktsikring, avfallshåndtering og støv-suging av boligen etter egne prosedyrer. Dette for å unngå innbygging av fukt og støv/ skitt i konstruksjonen.

Byggeperioden

06

Det vil være anledning å utføre egeninnsats dersom man har kvalifikasjoner til dette. Dette gjelder i hovedsak grunnmur, maling og gulvbelegg.

Egeninnsats

07

Vi utleverer en brukerveiledning til boligen med dokumentasjon på produktenes egenskaper og bruksområde. Videre besørger vi offentlig ferdigattest før innflytting kan skje.

Ettårs garantibefaring

10

Vi foretar ferdigbefaring med sluttkontroll når bygget er klar for overtakelse.

Ferdigbefaring

08

Her avtales alt fra pris, garantistillelse og fast dato for overtakelse.

Kontraktsmøte

03

Den nye tomten skal huse deres nye hjem. Vi er med på tomtebefaring, og tar ansvar for at lover og forskrifter følges. Er tomten virkelig flat? Hvordan bør huset bygges i forhold til himmelretningene, utsikt, vindretninger, snø- og grunnforhold? Spør oss om råd.

Tomtebefaring

01

Dette er en omstendelig prosess som vi tar oss av. Vi benytter kun offentlig godkjente håndverksbedrifter til prosjektering, bygging og kontroll av det enkelte fagområdet. Selv tar vi det overordnede koordineringsansvaret.
Klar, ferdig, bygg!

Byggesøknad

05

I oppstartsmøtet gjennomgår vi hele byggeprosessen vi nå skal gå inn i. Det omfatter avtalt leveranseomfang, utførelse, kontroll og fremdrift frem mot overtakelsesprosedyren. Etter dette møtet vil det normalt være mer utfordrende å gjøre endringer i leveranse og utførelse.

Oppstartsmøte

04

Vi utleverer en brukerveiledning til boligen med dokumentasjon på produktenes egenskaper og bruksområde. Videre besørger vi offentlig ferdigattest før innflytting kan skje.

Overlevering

09

En byggeprosess skal være en hyggelig og trygg opplevelse - faktisk en av livets største! Litt etter litt skal ditt nye hjem reises og det er mange valg som skal tas på veien. Vi loser deg gjennom byggeprosessens faser og sørger for at du alltid har oversikt over mulighetene dine underveis. Gjennom prosessen er det stort sett to personer du skal forholde deg til; boligkonsulenten og byggelederen.

Prosessen rundt det å bygge bolig

Byggeprosesen

Den nye tomten skal huse deres nye hjem. Vi er med på tomtebefaring, og tar ansvar for at lover og forskrifter følges. Er tomten virkelig flat? Hvordan bør huset bygges i forhold til himmelretningene, utsikt, vindretninger, snø- og grunnforhold? Spør oss om råd.

Tomtebefaring

01

Våre arkitekter og konsulenter vil også kunne bistå dere med tilpasning av hus på tomt. Vi gir deretter et bindende pristilbud som garanterer at boligen leveres etter tegning til avtalt pris. Utover normal indeksregulering er prisen bindende.

Tegningsforslag og pristilbud

02

Her avtales alt fra pris, garantistillelse og fast dato for overtakelse.

Kontraktsmøte

03

I oppstartsmøtet gjennomgår vi hele byggeprosessen vi nå skal gå inn i. Det omfatter avtalt leveranseomfang, utførelse, kontroll og fremdrift frem mot overtakelsesprosedyren. Etter dette møtet vil det normalt være mer utfordrende å gjøre endringer i leveranse og utførelse.

Oppstartsmøte

04

Byggeperioden deles opp i milepæler hvor vi foretar teknisk kontroll etter oppsatt sjekkliste. Vi legger stor vekt på Rent Byggprosessen som skal ivareta fuktsikring, avfallshåndtering og støv-suging av boligen etter egne prosedyrer. Dette for å unngå innbygging av fukt og støv/ skitt i konstruksjonen.

Byggeperioden

06

Dette er en omstendelig prosess som vi tar oss av. Vi benytter kun offentlig godkjente håndverksbedrifter til prosjektering, bygging og kontroll av det enkelte fagområdet. Selv tar vi det overordnede koordineringsansvaret.
Klar, ferdig, bygg!

Byggesøknad

05

Det vil være anledning å utføre egeninnsats dersom man har kvalifikasjoner til dette. Dette gjelder i hovedsak grunnmur, maling og gulvbelegg.

Egeninnsats

07

Vi foretar ferdigbefaring med sluttkontroll når bygget er klar for overtakelse.

Ferdigbefaring

08

Vi utleverer en brukerveiledning til boligen med dokumentasjon på produktenes egenskaper og bruksområde. Videre besørger vi offentlig ferdigattest før innflytting kan skje.

Overlevering

09

Vi utleverer en brukerveiledning til boligen med dokumentasjon på produktenes egenskaper og bruksområde. Videre besørger vi offentlig ferdigattest før innflytting kan skje.

Ettårs garantibefaring

10

bottom of page